Personvernerklæring asassert.no

Behandlingsavsvarlig

Ansvarlig for websiden er ASAS Sertififsering AS (heretter omtalt som ASAS) som drifter dette på sin server. Websiden driftes av 3.part DaWa WebSupport som er underlagt taushetserklæring fra ASAS.

Formål med lagrede data

Denne websiden lagrer data om virksomheter som har tillatelse etter sertifisering av ASAS til å drive opplæring og sakkyndige kontroller/reparasjoner av maskiner som faller inn under kravene i forskrift Utførelse av arbeid. Kontaktdata lagres også for dokumentasjon hvis evt. spm. dukker opp senere. Ønsker du å be om innsyn i dine lagrede data eller begjære disse slettet henvender du deg til ASAS på telefon: 33060500 eller epost: asas@asassert.no

Bruk av informasjon

Bruk av informasjonen som samles fra sider nevnt i punkt 1 - på www.asassert.no, brukes til å gi tilbakemeldinger på spørsmål, lage tilbud, motta søknader samt oversikt over kunders kursvirksomhet.

Rettslig grunnlag for behandlingen av data

Vi har ingen rettslige grunnlag for å behandle data. Der bruker legger igjen data forekommer dette av fri vilje.

Hvilke personopplysninger behandles

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene

Vårt kontaktskjema er det frivillig å bruke - men for å kunne sende oss en tilbakemelding via dette krever vi at samtykke godkjennes. Ønsker man ikke å samtykke må vi kontaktes via telefon eller epost.

Innholdet i søkesidene gjelder kun bedriftsdata oppgitt av de sertifiserte virksomhetene. Her er alle opplysninger frivillig oppgitt av de sertifiserter virksomheter og der det brukes private telefonnummer eller epostadresser er dette frivillig av omhandlet virksomhet og kan når som helst endres av ansvarlig sertifiseringsorgan.

Utleveres opplysningene til tredjepart

Vi utleverer kun opplysningene til offentlige institusjoner eller ansvarlig sertifiseringsorgan over deres egne kunder. Data registrert i vårt kontaktskjema utlveres ikke med mindre rettslig krav fra myndigheter foreligger.

Lagrer vi cookies

Nei, vi lagrer ikke cookies, kun ip adresser i forbindelse med telleverk.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene

Data fra denne siden slettes kun når hvert ansvarlig sertifiseringsorgan sletter sine kunder og data. En del data slettes ikke men settes til usynlig. Dette for å kunne fremvise dokumentasjon på at en virksomhet faktisk har vært sertifisert for en type kompetanse på et gitt tidspunkt. Alle kontaktdata kan anonymiserers av hvert sertifiseringsorgan på forespørsel av kunde. Man kan dog ikke anonymisere en virksomhet så mye at den ikke kan identifiseres etter formålet til denne websiden.

Alle data omfattes av back-up som lagres i inntil et år. Ved fjerning i våre registre vil data gradvis fjernes fra back-up. Back up lagres også hos DaWa WebSuport for sikker lagring på ekstern lokasjon. Vi oppbevarer ikke data utenfor Norges grenser og kun på to lokasjoner i Vestfold.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder

Den registrerte i vår webside kan når som helst begjære innsyn i sine data som er registrert der og disse kan også slettes på forespørsel med mindre rettslige/lovfestede grunnlag finnes for ikke å slette. Informasjon om en virksomhet skal henvendes til eiende sertifiseringsorgan for innsyn og sletting/endring.

Våre data oppbevares og forvaltes etter norske lover.

Hvordan sikres opplysningene

Alle data ligger på egne servere som følger nøye oppgraderinger og patcher. Ved eventuelle feil eller hendelser har vi gode back-up løsnigner som raskt kan få en ødelagt løsning opp å gå igjen. Vi jobber kontinuerlig for å unngå hacking og datainnbrudd og vår webserver står i et isolert miljø for å unngå uatorisert tilgang.

Innsyn, endring, retting eller sletting

Ved innsyn, endring, retting eller sletting bes det tas kontakt med Asas Sertifisering AS

ASAS Sertfifisering AS
Thorøyaveien 21
3209 Sandefjord

Tlf: 33060500

Epost: asas@asassert.no

Enighet

Ved å bruke vår nettside, sier du deg enig i vår personvernerklæring.

 

Personvernerklæringen er sist oppdatert: 06.03.2018 6:56